1- ASLİ ÜYELİK KOŞULLARI – 20 Yaşını bitirmiş 45 yaşını geçmemiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. – Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. – Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. – Derneğe maddi ve manevi bakımından önemli destek sağlamış bulunan yönetim kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilebilir. – Asil üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, oy kulanabilir, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma Kurullarına seçilebilir.

 

2- FAHRİ ÜYELER 45 Yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer ve fahri üye olur. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade ederler. Fahri üyeler yıllık adidat ödemezler.

 

3-ONURSAL ÜYELİK Derneğe maddi manevi yardımda bulunan dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilirler. Onursal Üyelerinin hiçbir organda seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onursal üyeler genel kurul toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler, Onursal üyelik için yaş haddi aranmaz. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler.