Köşe Yazılarımız

Yavuz Selim MURATOĞLU’nun notlarından…

AGROPARK nedir?

AGROPARK projesi hakkında

Tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren şirket ve KOBİ’leri aynı çatı altında toplayacak bir tarım teknoparkın (agropark) Samsun’da kurulması amaçlanmaktadır.

Bölgede yenileşim (inovasyon) kültürünün geliştirilerek firmaların ulusal ve uluslararası alanda rekabetini artırması hedefleniyor. ODTÜ-Teknokent koordinatörlüğünde, Ondokuzmayıs Üniversitesi işbirliği ile yürütülmesi beklenen projede, tarım ve lojistik sektörleri için yenileşim (inovasyon) stratejileri hazırlanacaktır.

Projede, bölgenin belkemiğini oluşturan tarımın bilimsel boyutuyla ilgilenen firma sayısının azlığı dikkate alınarak, Bafra’da bir tarım teknoparkı kurulması ön görülmüştür, hazırlanacak yenileşim (inovasyon) stratejisi doğrultusunda DPT ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın agropark için Bafra’da fizibilite çalışmalarına başlaması için çalışmalar yürütülecektir.

Tarımda AR-GE merkezi olarak üretici-sanayi-araştırma merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Samsun’a özgü marka ürünlerin gelişmesini de kolaylaştıracaktır.

Projemiz; bölgemizin  lokomotifi olan Tarım-Gıda konusunda araştırma, proje geliştirme, yenilikçi model uygulamalar yapmak ve Samsun’da tarım-gıda sektörünün gelişmesine destek olmak amacıyla hayata geçirilecektir.

Süreç içerisinde yapılması gerekenler;

§ Bölgemizin tarımsal kapasitesinin (mekânsal, teknolojik ve çeşitlilik yönlerinden) ölçülebilir şekilde ortaya çıkartılması.

§ Ekonomik değeri olan Ar-Ge çalışmaları ile bitki çeşitliliğinde ve tarım teknolojilerinde öncü uygulama bölgesi olmak.

§ Ar-Ge çalışmaları ve üretici birlikleri ile tarımsal kapasitemizi geliştirip marka ürünlerimizle Samsun isminin tanınmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz;

§ Tarımda üretici-tedarikçi-tüccar-sanayici ve araştırmacı arasında iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, sürdürülebilir işbirliği ağları kurmak.

§ Yeni ürün ve tekniklere açık üreticilerle birlikte başarı hikayeleri yaratmak.

Hedeflerimiz;

§ Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması

§ Samsun’ un tarım kümelenmesinde öncü bölge olmasını sağlamak.

§ Sanayiye girdi oluşturacak üretimi (endüstriyel tarımı) destekleyecek eğitimler verilmesi ve yeni uygulamaları teşvik etmek.

§ Sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak.

§ Samsun’ un “Tarımda Yenilikler Merkezi” olmasını sağlamak.

Yapılması düşünülen eğitim programları;

§ İyi tarım uygulamaları

§ Organik tarım

§ Yenilenebilir enerji kaynakları

§ İşletmelerde gıda güvenliği

§ Koruma, teşhis ve tedavi teknolojileri

§ Teşvik ve destekler

§ Düşük maliyetli örtü altı sebzecilik

§ İşletmecilik

§ Bitkisel üretim teknolojileri

§ Muhafaza ve ambalaj teknolojileri

§ Biyoteknoloji

§ Gıda işletme teknolojileri

§ Sertifikalı ürün kullanımı

§ Teknolojik seracılık

§ Sulama teknolojileri

§ Sürdürülebilir tarım

§ Tarım sigorta eğitimi

§ Silaj

§ Hayvan besleme

§ Hayvan sağlığı ve hijyeni

§ Koruyucu hekimlik

§ Hayvan sigortası

§ İzlenebilirlik

§ Çiftçilere pazarlama eğitimi

Bölgemizin tanıtımını sağlamak için:

§ Proje ile ilgili web sitesinin yapılması

§ **Ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım

§ Hedef ülke ve hedef yatırımcıların belirlenmesi

§ İlgili uluslararası organizasyonlara üye olmak

§ Tarım Bakanlığına ziyaret düzenlenmesi ve sunulmak üzere bir dosya hazırlanması.

§ Proje hakkında bilgilendirici broşür hazırlanması

Tarıma dayalı sanayi başlıkları:

Gıda sanayi, Ürün İşleme, Paketleme, Soğuk Hava Depoları, Ürün Çeşitlendirme

Tarıma Girdi Sağlayan Sanayi:

Gübre, Tohum, İlaç, Organik Mücadele, Tarımsal Mekanizasyon, Diğer hammadde

Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması ;

§ Altyapının tamamlanması

§ 10 büyük firma ve 100 küçük orta ölçekli firmanın bölgeye çekilmesi

§ Sözleşmeli tarım modelini oluşturmak ve uygulamak

§ Tarımsal Akreditasyon Laboratuarı kurmak

§ Soğuk zincir oluşturulması

Tarım teknoparkı kurulma aşamasında olan şehirler:

Mersin, Malatya, İzmir, kayseri,

Samsun ilinin mevcut yapsı değerlendirildiğinde

OSB’ leri, Serbest Bölgesi, OMÜ TEKMER’i, Kuruluş çalışmaları başlayan TEKNOPARK’ı ve Büyükşehir Belediyesince yeni girişimciler için oluşturulan İŞGEM İş Geliştirme Merkezi ile Samsunun sanayileşme hamlesi büyük bir mücadele ile devam etmekte ve sanayisi hızla gelişmektedir.

Samsun kenti, sahip olduğu her türlü altyapı olanaklarını ve mevcut potansiyelini yatırımcılarla buluşturabilme becerisini gösterdiğinde iyi bir gelecek projeksiyonunda büyük fırsatlar yaratacaktır.

Pompa, Vana, Döküm imalatı, Tıbbi Cerrahi El Aletleri imalatı, Demir-Bakır Levha-Çubuk-Tel vb. üretimi, Oto yedek parça, Rejenere Kauçuk-Plastik Enjeksiyon imalatı, Mobilya-Yaylı Yatak Oturma Grupları imalatı, kömür eleme-paketleme tesisleri, Kireç-Çimento hazır beton tesisleri, Gıda-Helva-Şekerleme imalatı, Dondurma Yoğurt vb. süt ürünleri üretimi, Un imalatı, Çeltik-Pirinç üretimi, gibi sektörler Samsunda imalat Sanayinin öncü sektörleridir.

Tarım Ürünlerinin İşlenmesi ve Tarıma Dayalı Sanayi – Gıda Sanayi :

Bereketli Topraklar üzerinde kurulmuş bir kent olan Samsun Karadeniz’in Mezopotomya’sı konumundadır. Kızılırmak ve Yeşilırmak Vadileri ile, Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden olan Bafra ve Çarşamba Ovaları arasında yer almaktadır. İl sınırları içersindeki toplam arazinin % 48’nin tarım arazisi olması sayesinde hemen her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Tarım Bakanlığı verileri doğrultusunda Samsun İzmir ile birlikte 2007 yılı Ekolojik Tarım Öncü İli seçilmiş olup, ekolojik tarım konusundaki desteklerin artması ile ekolojik tarım yapılan alanlar her geçen gün artmaktadır.

Samsun ile ilgili yapılan tüm planlarda belirtildiği üzere tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü kümelenme oluşturabilecek, öncü sektörler olarak belirlenmiştir.

Samsun’da arsa tahsisleri tamamlanıp yatırımları başlayan Gıda OSB ve isim değiştirerek Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB adını alan Havza OSB tamamlandığında bölgedeki tarımsal potansiyel değerlendirilerek bu alanda yatırımlar artacaktır.

Samsun Gıda OSB de yatırım yapmak isteyen 58 adet firmadan yatırım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle ancak 25 inin başvurusu karşılanabilmiş olup ilave alan için çalışmalar sürmektedir. Başvuruların çok olması bölgedeki potansiyelin ve bölgenin önemini ortaya koymaktadır.

Gıda OSB de kurulacak tesislerde AB standartlarında üretim yapılması ile uluslararası piyasalarda talep göreceği, bu durumun ise yatırım arzusunda bulunan diğer girişimciler için cazip bir ortam yaratacağı aşikardır.

Halen Ülkemizin Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen her türlü tarım ürünün Bazı Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Kafkasya ve orta Asya ülkelerine ihracatının Samsun Limanlarından yapılması ilimizde tarım ürünlerine yönelik sanayinin gelişmesi ve bu ürünlerin ilimizde işlenerek ihraç edilmesi imkanını doğuracaktır.

Samsun’da ; il Merkezi, Havza ve Bafra’da; un fabrikaları, Çarşamba ve Terme’de; fındık fabrikaları, Merkezde; helva-şekerleme ve reçel fabrikaları, İl merkezinde ve Bafra’da; salça-bakliyat-gıda işleme tesisleri, Terme ve Bafra’da; pirinç fabrikaları, Yakakent ve merkezde balık işleme tesisleri faaliyettedir.

Bu üretim konularının her birinde çok sayıda ve orta-büyük ölçekte firmalar yer almaktadır.

a) TAMAMLANAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ:

Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No:26)

161 hektar büyüklüğündedir.

1997 yılında tamamlanmıştır.

Bölgedeki; 111 adet sanayi parselinin tamamı tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 96 adedi üretim, 14 adedi inşaat, 1 adedi proje aşamasındadır.

Üretime geçen parsellerde yaklaşık 4.760 kişi istihdam edilmektedir.

Ağırlıklı sektör grubu; madeni eşya, elektriksiz makineler ve plastik sanayidir.

Samsun-Bafra Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No:104)

228 hektar büyüklüğündedir.

100 hektarlık alan 2007 yılında, eksik kalan kamulaştırma işlemleri ise 2009 yılında tamamlanmıştır.

Bölgedeki; 141 adet sanayi parselinin 21 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 10 adedi üretim, 2 adedi inşaat, 9 adedi proje aşamasındadır. 120 adet parsel tahsis edilmemiştir.

Üretime geçen parsellerde yaklaşık 250 kişi istihdam edilmektedir.

Ağırlıklı sektör grubu; gıda, mobilya ve ormanürünleri ve plastik ambalaj sanayidir.

Samsun-Kavak Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No:27)

104 hektar büyüklüğündedir.

2007 yılında tamamlanmıştır.

Bölgedeki; 80 adet sanayi parselinin 15 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 13 adedi üretim, 2 adedi proje aşamasındadır. 65 adet parsel tahsis edilmemiştir.

Üretime geçen parsellerde yaklaşık 470 kişi istihdam edilmektedir.

Ağırlıklı sektör grubu; madeni eşya, gıda ve cam sanayidir.

b) DEVAM EDEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ:

Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No:26)

2011 yılı Yatırım Programında “arıtma (150 hektar)” olarak ve 600.000.-TL ödenekle yer almaktadır.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi: (Sicil No:252)

2011 yılı Yatırım Programına “47 Hektar” olarak ve 1.000.000.-TL ödenekle dahil edilmiştir.

45 hektar büyüklüğündedir.

Bölgedeki; 25 adet sanayi parselinin 15 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parseller proje aşamasındadır. 10 adet parsel tahsis edilmemiştir.

Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: (Sicil No:251)

2011 yılı Yatırım Programına “97 Hektar” olarak ve 200.000.-TL ödenekle dahil edilmiştir.

13.10.2006 tarih ve 10928–933 sayılı yazımızla 97 hektar büyüklüğündeki alanın OSB yeri olarak uygun görüldüğü bildirilmiştir.

 İmar planı aşamasındadır.

İlde Sanayi Sektörüne Yönelik Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1-İldeki en önemli sorun il merkezindeki mevcut OSB de ve yeni kurulan Gıda OSB de boş alan olmaması ve il merkezinde yatırım yapacak belirlenmiş alanlar bulunamaması;

2- Yatırım için ihtiyaç duyulan altyapısı hazırlanmış yatırım alanlarının olmayışı, Yatırım düşüncesinde olan girişimcilerin yeni faaliyete geçen Kavak ve Bafra OSB ye çok sıcak bakmamaları, (mesafe, kalifiye eleman, malzeme vb. ihtiyaçların temini sıkıntısı gibi nedenlerle)

3- Gıda OSB için çalışmaları devam eden ilave alanlarla ilgili işlemleri bir an önce tamamlayarak başvuruları karşılıksız bırakılan yatırımcılara yer tahsisi yapılmasına olanak sağlanmalıdır.

4- Ayrıca; yine il merkezinde altyapısı hazırlanmış yeni OSB alanları yaratılmalıdır.

5- Buna ilave olarak son günlerde yoğun olarak alan taleplerini dile getiren ve öncü sektör olarak görülen ve dünyada 3. kümelenme merkezi olarak anılan, gittikçe gelişen bir sektör olan tıbbi cerrahi el aletleri üretimi konusunda altyapısı tamamlanmış bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ihtiyaç duyulmaktadır.

6- Girişimcilik ruhu gelişememesi ve Ortaklık kültürünün oluşmaması;

7- Son yıllarda azda olsa gelişme gösterse de istenilen seviyeye gelemedi. Bu konuda Oda ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde çalışmalar yapılarak, toplantı ve eğitimler düzenlenmelidir. Fizibilitesi ve etüdü doğru yapılmış bir proje için Oda ve sivil toplum kuruluşları ortaklık kurarak kentteki yatırımcılara öncülük yapılmalıdır.

8- Bugüne kadar hazırlanan teşvik paketlerinde Samsuna komşu illerin tümünün teşvik kapsamında olması nedeniyle Samsunun haksız rekabet ile karşı karşıya kalması;

9- Yeni Hazırlanan Teşvik Paketinin olumlu olması ile birlikte; Samsundaki öncü sektörlere yönelik Yatırım Tutarı alt sınırlarının Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) için yüksek olması,

10- Samsunda yatırım yapılabilecek sektörler için (örn. Tıbbi –cerrahi el aletleri üretimi) yatırım alt sınırının aşağı çekilerek yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir.

11- Ülke genelin de görülen nitelikli-kalifiye eleman eksikliği;

12- Özellikle Son dönemde AB projeleri, İŞKUR ve KOSGEB kanalı ile çalışmaları sürdürülen istihdam garantili kurs ve eğitimlerin ihtiyaç ve gelecek projeksiyonuna göre çeşitlendirilerek artırılması ve sonuç alınması gerekmektedir.

13- Türkiye’nin en verimli ovalarına sahip olan Samsun’da yıllardır devam eden Sulama projelerinin halen tamamlanamaması;

14- Yıllardır devam eden ama ödenek yetersizliği vb. nedenlerle tamamlanamayan sulama yatırımları yeni ve uygulanabilir bir program dâhilinde en kısa sürede tamamlanarak Çarşamba ve Bafra Ovalarından beklenen fayda sağlanmalıdır.

15- Kongre ve Ticaret Merkezi bulunmaması, her türlü ihtiyaca cevap verecek boyutta otel bulunmaması;

16- Yeri daha önce tespit edilen Kongre, Fuar ve Ticaret Merkezinin inşaatının bir an önce tamamlanması ümit edilmektedir. Buna paralel olarak son günlerde hızla artan otel yatırımı talepleri ve devam eden otel inşaatları tamamlandığında Samsun ticaret ve turizm kenti olarak her türlü ihtiyaca cevap verebilecektir

Leave a Comment

Your email address will not be published.